Wat is een chronisch ziektenbeeld?

  • Een chronisch ziektenbeeld is een ziektenbeeld die op de chronisch VWS lijst-Borst staat. Aldus door de overheid is  bepaald.
  • Er is altijd een verwijzing nodig voor een chronisch ziektebeeld. Soms van u huisarts en soms van u specialist. 
  • De eerste 20 behandelingen betaald u zelf of u bent hiervoor aanvullende verzekerd. Als u voor 9 fysio behandelingen bent verzekerd dat dient u de overige tot de 20ste zelf te betalen.
  • Globaal gezien kunt u er van uit gaan dat ernstige ziektbeelden waarvoor u in het ziekenhuis kwam, vrijwel op de chronisch lijst voor komt.
  • Kijk op deze link of u ziektbeeld er op voor komt. Zo ja, vraag dan een verwijzing aan bij u huisarts of specialist.
  • Hieronder de lijst zoals deze vanuit de verzekeraars wordt gehandhaafd.
  • https://fysiovergoeding.nl/document/chronischelijst.pdf
 •